Aineisto tilintarkastusta varten

Alla listattuna esimerkinomaisesti tilintarkastuksessa tarvittava dokumentaatio. Tarvittava aineisto on kuitenkin aina yhtiökohtainen, eikä listan jokainen kohta koske kaikkia yhtiöitä. Sähköisissä järjestelmissä riittää usein, että tilintarkastajalle annetaan pääsyoikeus järjestelmään (Netvisor, Procountor jne), jonne kirjanpitäjä lisää mainittuja aineistoja.

– Tilinpäätös

– Tase-erittelyt

Hallinto ja verotus

– Yhtiökokousten pöytäkirjat (aina oltava varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja)

– Hallituksen kokousten pöytäkirjat

– Osakassopimus (jos tehty)

– Kaupparekisteriote

– Yhtiöjärjestys

– Osakasluettelo / tieto omistajista

– Vastuista dokumentaatio (leasing-vastuut, vuokravastuut, pantit yms)

– Velkakirjat, kauppakirjat yms, elleivät ole tositemateriaalissa

– Edellisen tilikauden verotuspäätös

– Tilikauden ennakkoverolippu (jos saatu)

– Verotarkastuskertomus (jos on ollut verotarkastus)

Kirjanpitoaineistoa / tai pääsy kirjanpitojärjestelmään

– Tositemateriaali

– Päiväkirja koko tilikaudelta

– Pääkirja koko tilikaudelta

– Tuloslaskelma ja tase (tilikohtainen)

– Myyntireskontran listaus avoimista laskuista

– Ostoreskontran listaus avoimista laskuista

– Pankkitiliote / saldovahvistus kaikista pankkitileistä per tilikauden viimeinen päivä

– Kassakirja (jos on käteiskassa)

– Omavero yhteenveton per tilikauden viimeinen päivä

– Salkkuraportti per tilikauden viimeinen päivä (jos arvopapereita tms sijoituksia)

Jos palkkoja on maksettu:

– Palkkamateriaali

– Tulorekisteristä tilikauden ajalta raportti ”600 Maksajan palkkatietojen yhteenveto” Raportti löytyy: https://www.vero.fi/tulorekisteri/
-> asioi yrityksen puolesta
-> yritys
-> raportit
-> tee uusi raporttitilaus
-> Raportti 600 maksajan palkkatietojen yhteenveto (kertatilaus)

Jos yhtiö on alv-velvollinen:

– Alv-laskelmat ja lähetetyt ilmoitukset tilikauden kahdelta viimeiseltä kuukaudelta

Uudet toimeksiantosuhteet:

– Edellisen vuoden tilinpäätös (ja tilintarkastuskertomus)

– Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja tilintarkastajan valinnasta (kysy ohjeistus miten valinta tehdään oikein)

– Perustamisasiakirjat, jos ensimmäinen tilikausi