Aineisto tilintarkastusta varten

Alla listattuna kattavasti tilintarkastuksessa tarvittava dokumentaatio. Tarvittava aineisto on kuitenkin aina yhtiökohtainen, eikä listan jokainen kohta koske kaikkia yhtiöitä. Sähköisissä järjestelmissä riittää usein, että tilintarkastajalle annetaan pääsyoikeus järjestelmään (Netvisor, Procountor jne).

– Tilinpäätös

– Tase-erittelyt

Hallinto ja verotus

– Yhtiökokousten pöytäkirjat (aina oltava varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja)

– Hallituksen kokousten pöytäkirjat

– Osakassopimus (jos tehty)

– Kaupparekisteriote

– Yhtiöjärjestys

– Osakasluettelo / tieto omistajista

– Vastuista dokumentaatio (leasing-vastuut, vuokravastuut, pantit yms)

– Velkakirjat, kauppakirjat yms, elleivät ole tositemateriaalissa

– Edellisen tilikauden verotuspäätös

– Tilikauden ennakkoverolippu (jos saatu)

– Verotarkastuskertomus (jos on ollut verotarkastus)

 

Kirjanpito

– Tositemateriaali

– Päiväkirja koko tilikaudelta

– Pääkirja koko tilikaudelta

– Tuloslaskelma ja tase (tilikohtainen)

– Myyntireskontran listaus avoimista laskuista

– Ostoreskontran listaus avoimista laskuista

– Pankkitiliote / saldovahvistus kaikista pankkitileistä per tilikauden viimeinen päivä

– Kassakirja (jos on käteiskassa)

– Omavero yhteenveton per tilikauden viimeinen päivä

– Salkkuraportti per tilikauden viimeinen päivä (jos arvopapereita tms sijoituksia)

 

Jos palkkoja on maksettu:

– Palkkamateriaali

– Jäljennös tilikauden palkkojen vuosi-ilmoituksesta

– Työnantajasuoritusten kausiveroilmoitus tilikauden viimeiseltä kuukaudelta

 

Jos yhtiö on alv-velvollinen:

– Alv-laskelmat ja lähetetyt ilmoitukset tilikauden kahdelta viimeiseltä kuukaudelta

 

Uudet toimeksiantosuhteet:

– Edellisen vuoden tilinpäätös (ja tilintarkastuskertomus)

– Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja tilintarkastajan valinnasta

– Perustamisasiakirjat, jos ensimmäinen tilikausi