Palvelut

Tilintarkastus

Lakisääteiset tarkastukset ammattitaidolla ja joustavalla aikataululla

  • Vuositilintarkastukset
  • Avustusten antajien edellyttämät tarkastukset (Business Finland, SES ym.)

Lausunnot ja todistukset asiakkaiden tarpeisiin lain edellyttämässä muodossa

  • Yrityksen perustamiseen liittyvät todistukset (osakepääoman maksu ja apporttiomaisuuden lausunto)
  • Yritysjärjestelyyn liittyvät lausunnot (jakautuminen, sulautuminen)
  • Muut lakiin ja viranomaismääräyksin perustuvat lausunnot ja todistukset

Neuvontapalvelut tukemaan liiketoimintaa

  • Veroneuvonta
  • Yritysjärjestelyt
  • Yritysten arvonmääritykset
  • Due  Diligence- palvelut