Jose Kautonen KHT

Ammattitaitoiset ja luotettavat tilintarkastuspalvelut pk-yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöille! Toimin asiakasystävällisesti ja joustavasti asiakkaan etu huomioiden.

Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2013 (kauppakorkeakoulu, Helsinki), pääaineena laskentatoimi ja sivuaineena yritysjuridiikka. KHT-tilintarkastajatutkinnon suoritin vuonna 2015. Oman yritykseni olen perustanut vuonna 2011, ja täysipäiväsesti olen toiminut yrittäjänä keväästä 2016 lähtien. Toimin Helsingissä, mutta sähköiset järjestelmät mahdollistavat asiakkaiden palvelun ympäri Suomen. Asiakaskuntani ei rajoitukaan pelkästään Helsinkiin, vaan kaukaisin asiakas on löytynyt Kittilästä asti.

Tilintarkastuspalveluiden laatu perustuu viime kädessä tilintarkastuslakiin, joka velvoittaa tilintarkastajan ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan. Patentti- ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajien toimintaa ja ammattitaitoa säännöllisten laaduntarkastusten ja tutkinnan avulla. Kuulun valvonnan piiriin ja raportoin vuosittain Tilintarkastusvalvonnalle koulutukseni ja ammatissa tekemäni työmäärän. Olen myös Suomen tilintarkastajat ry:n jäsen, mikä takaa minulle laadukkaan koulutuksen sekä tuoreimman tilintarkastusalanohjeistuksen.

Aikataulullisesti alan olemaan täystyöllistetty, enkä pysty juurikaan ottamaan vastaan uusia toimeksiantoja. Ne harvat uudet toimeksiannot joita teen, tulevat vain suositusten kautta.

Helsinki 3. heinäkuuta 2023

Helsinki