Tilintarkastusvelvollisuus

Suomessa yhteisön on valittava tilintarkastaja, jos tilintarkastuslaissa tai yhteisöä koskevassa laissa niin säädetään. Vaikka tilintarkastajaa ei pitäisi lain mukaan valita, voi yhteisön yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä olla tilintarkastajan valintaa koskevia määräyksiä. Tilintarkastus voi tulla toimitettavaksi myös yhteisön vähemmistöosakkaiden vaatimuksesta yhteisölainsäädännön perusteella, vaikka tilintarkastajaa ei lain tai yhteisön omien määräysten mukaan pitäisi valita.

Tilintarkastusvelvollisuuden yleiset rajat

Tilintarkastuslaissa pienimmät yhteisöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

 • taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
 • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa
 • palveluksessa on keskimäärin kolme henkilöä.

Poikkeuksia yleisistä tilintarkastuksen rajoista

 • Holdingyhtiö
  Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastaja on aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.
 • Säätiö
  Säätiössä tulee säätiölain mukaan aina toimituttaa tilintarkastus.
 • Asunto-osakeyhtiö
  Asunto-osakeyhtiössä tulee valita tilintarkastaja jos yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 osakkeenomistajien hallinnassa olevaa huoneistoa.

Tilintarkastuslaissa ja yhteisölaeissa voi olla tilintarkastajalle pätevyysvaatimuksia

Esimerkiksi vähintään yhden tilintarkastajan tulee olla KHT, jos

 • kyseessä on yleisen edun kannalta merkityksellinen yhteisö (PIE-yhteisö, Public Interest Entity, esim. julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhteisö ns. listayhtiö, vakuutus- tai luottolaitos)
 • yhteisön tai säätiön päättyneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista:
  • tase yli 25 000 000 euroa
  • liikevaihto yli 50 000 000
  • henkilöstö keskimäärin yli 300.

(https://tilintarkastajat.fi/tilintarkastajan-palvelut/yhteisojen-tilintarkastus/tilintarkastusvelvollisuus/)